Microphone

TEKSTIDE LUGEMINE

Minu loetud tekstid on peamiselt kõlanud televisioonis ja raadios. Aga ka kaubanduskeskuste siseraadiotes ja infotelefonide automaatvastajates.